• Prenumerera - få fri frakt
  • SVENSK TILLVERKNING

SVENSK TILLVERKNING

SVENSK TILLVERKNING

TILLVERKNING

Att tillverka ett kosttillskott är en ganska komplicerad process. Det tar lång tid och det krävs en extrem noggrannhet i alla steg. All tillverkning sker i en skyddad miljö, en så kallad renzon, under strikta hygienkrav. Fabriken är inte bara GMP-certifierad av Läkemedelsverket utan har även certifieringarna HACCP samt den av Svensk Egenvård fastställda certifieringen Certifed for Self-Care. Låt oss titta närmare på hur dinVitamins Multi Kvinna och Multi Man blir till.

HUR GÖR MAN EN MULTITABLETT?

Det första som sker är att alla ingredienser köps in, vi lägger stor vikt på att bara köpa in de bästa råvarorna. För att säkerställa det så kvalitetstestas alla råvaror när de kommer till fabriken. Är det inte rätt kvalitet så skickas råvarorna tillbaks direkt. Endast godkända råvaror kan komma ifråga för tillverkning.

Nu ska alla 22 (21 i Multi Man) ingredienser vägas upp i rätt mängd. Uppvägningen är manuell men det övervakas noga av en dator som vet exakt vilken receptur det skall vara. Om uppvägningen av varje ingrediens inte är exakt så säger datorn ifrån. Allt måste bli rätt!

När alla ingredienser är uppvägda så blandas allt väldigt noga i en maskin enligt en fastställd blandningsprocedur för att få en perfekt pulverblandning. Slutresultatet påminner om en bättre deg vid brödbak.

Nu är tabletterna redo för att slås. Det kallas så när pulverblandningen pressas fram i den färdiga formen, i detta fall något ovala. De pressas i önskad form och under exakt rätt tryck och hastighet. Resultatet är en behållare med hundratusentals färdiga tabletter.

Nu har vi hundratusentals tabletter, men tro inte att processen är klar här. Nu ska alla tabletter drageras. Det görs för att de ska få den lite glansiga ytan, vilket även gör det enklare att svälja dem. Att tabletterna blir lite snyggare av drageringen är en ren bonus!

Det här steget går till så att alla tabletter läggs i en stor roterande trumma i vilken de sparsamt besprutas med drageringsvätskan under noggrann övervakning av temperatur och tryck. Denna process tar flera timmar för att få ett perfekt resultat.

Nu är tabletterna klara. Men innan de får sin stämpel på att de är godkända så skall dom genomgå olika test. Bland annat så testas att tabletterna löser upp sig samt att de har rätt mått och vikt. Det sista testet är att tablettens hårdhet mäts. De stickprov som tas måste uppnå en viss hårdhet. Det är en säkerställning så att de inte skall gå sönder i t ex transporter.

Nästa steg är att alla produkter skall paketeras i de praktiska dospåsarna. Det sker först vid beställning från dig som kund.