• Prenumerera - få fri frakt
  • SVENSK TILLVERKNING

FAQ


Kan man fritt blanda alla dinVitamin.com 's kosttillskott?


- Javisst, men överdosera inte samma tablett. Du får inte bättre effekt av dubbel dos.

Tillbaka upp

Är era produkter svensktillverkade?


- Ja, men undantag för Omega-3 kapseln. Den är tillverkad i Storbritanien, dock med samma strikta regelverk! I övrigt säljer vi endast högkvalitativa svensktillverkade produkter, vi är måna om att producera lokalt. Även lådorna som dina kosttillskott levereras i tillverkas och trycks i Sverige.

Tillbaka upp

Finns alla erfordliga certifieringar?


- Självklart. Fabriken är inte bara GMP-certifierad av Läkemedelsverket utan har även certifieringarna HACCP samt den av Svensk Egenvård fastställda certifieringen Certifed for Self-Care.

Tillbaka upp

Jag vill ändra innehåll i min prenumeration


- Inga problem, gå in på ”Mina sidor” så kan du enkelt ta bort och lägga till produkter.

Tillbaka upp

Kan jag göra uppehåll i min prenumeration?


- Javisst, gå in på ”Mina sidor” så kan du enkelt välja att hoppa över 1, 2 eller 3 månaders kommande leveranser.

Tillbaka upp

Är det naturliga eller syntetiska ingredienser i era produkter?


- Vitaminerna är tillverkade av syntetiska material, anledningen till det är att kvaliteten är bättre. Alla andra produkter kommer från rena naturliga ämnen.

Tillbaka upp

Jag tar läkemedel, kan jag äta era produkter samtidigt?


- Normalt är det inga problem, men rådgör alltid med din läkare.

Tillbaka upp

Jag är gravid, kan jag äta era produkter samtidigt?


- Grattis! Normalt är det inga problem, men rådgör alltid med din barnmorska.

Tillbaka upp

Jag glömde ta mina tabletter igår, ska jag ta en dubbel dos idag?


- Nej, din dagliga mix tillgodoser ditt dagsbehov. Det blir inte bättre av dubbel dos. Ge dem gärna till en vän istället.

Tillbaka upp

Tillkommer det några extra avgifter i samband med köp?


- Nej, du betalar endast för produkten. Du betalar ingenting för frakt, faktura mm. Däremot är vi tvungna att skicka en påminnelseavgift om 60 sek vid sen betalning av fakturan.

Tillbaka upp

Hur lång hållbarhetstid har era produkter?


- 24 månader från produktionsdatum. Se även datumstämpel på påsen.

Tillbaka upp

Jag har ångrat mig. Får jag returnera varan?


- Iom att alla produkter vi säljer är anpassade efter dina behov så har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot returer. Läs gärna mer om detta på konsumentverket.

"Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel."

Tillbaka upp


Jag har valt att göra min egen mix av kosttillskott. Men jag vill köpa fler än fyra.


- I dagsläget finns tyvärr inte den möjligheten, men vi tittar på en lösning som ger dig en större flexibilitet.

Tillbaka upp

Vad kommer era DRI ifrån? (Dagligt Referensintag)


- Vi använder oss av de referensvärden som EU tillämpar.

Tillbaka upp

Jag ska flytta, hur adressändrar jag?


- Javisst, gå in på ”Mina sidor” så kan du enkelt ändra din adress.

Tillbaka upp

Jag har gjort ert test men vill byta ut någon produkt.


- Våra test genererar färdiga paket om fyra olika kosttillskott. Vill du göra någon ändring i mixen så kan du enkelt ändra innehåll när du är i ”kassan”.

Tillbaka upp

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s allmänna dataskyddsförordning. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter inom EU. Den antogs 27/4 2016 och börja gälla 25/5 2018. Förordningen har nr 2016/679. I Sverige ersätter GDPR den tidigare PUL (Personuppgiftslagen). Tillbaka upp

Vad innebär GDPR för dig?

Den generella tanken bakom GDPR är att ge dig som privatpersoner rätten till dina personuppgifter. Varje företag som hanterar personuppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som individ ska på ett tydligt sätt informera dig om hur personuppgifterna samlas in, varför insamlingen sker, var de lagras, och hur de används inom företaget och hos eventuella affärspartners. GDPR ger dig ökad rätt att styra över dina personuppgifter. De mest centrala områdena i denna rättighet är: rätt till information
rätt till rättelse av personuppgifter
rätt att motsätta sig profilering
rätt till anonymisering av personuppgifter
rätt till dataportering av personuppgifter
rätt till registerutdrag över personuppgifter
I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Tillbaka upp

Hur hanterar ni rätten till information om mina personuppgifter?

Du har rätt att få information från oss om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta i samband med att du genomför ett köp hos oss via våra köpvillkor och vår personuppgiftspolicy som du då har tillgång till. Information om vår behandling av dina personuppgifter finns dessutom alltid tillgänglig på vår hemsida. Tillbaka upp

Hur hanterar ni rätten till tillägg i eller rättelse av mina personuppgifter?

Du har alltid rätt att rätta felaktiga uppgifter och även lägga till saknad information om den är relevant i samband med vår hantering av dina personuppgifter. Du kan själv ändra vissa av dina uppgifter genom att logga in på Mina sidor på vår hemsida. Du kan också be om ändring av uppgifterna genom att ta kontakt med vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com. Tillbaka upp

Hur hanterar ni om jag motsätter mig profilering med hjälp av mina personuppgifter?

Vi kan komma att utföra vissa analyser baserade på dina kunduppgifter som till exempel syftar till att placera dig i någon typ av kundkategori eller kundsegment (exempelvis ”kund som köper tonerprodukter”). Den typen av analyser gör vi för att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse när du besöker vår hemsida och relevanta erbjudanden i olika marknadsföringskanaler. Du kan alltid begära att vi inte använder dina personuppgifter för denna typ av profilering. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende. Tillbaka upp

Hur hanterar ni rätten till anonymisering av mina personuppgifter?

Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade i våra system. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende. När du begär anonymisering av dina personuppgifter raderar vi de personuppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera dig som individ. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och iPiccolo AB, t.ex. obetalda fakturor, att det inte finns någon rättslig förpliktelse för iPiccolo AB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen. Tillbaka upp

Hur hanterar ni min rätt till dataportabilitet?

Du har rätt att vända dig till oss och begära att få dina personuppgifter överförda för användning på annat håll. Personuppgifterna ska då överföras i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Överföringen kan ske till dig eller direkt till någon annan angiven Personuppgiftsansvarig. Du kommer att få en sådan dataportering utförd inom en månad efter vi har tagit emot din begäran. Om du vill få dina personuppgifter överförda ska du skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi utför denna begäran på uppdrag av dig. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende. Tillbaka upp

Hur hanterar ni min rätt till registerutdrag?

Du har rätt att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter en gång per år utan kostnad. Du ska då skicka oss en undertecknad skriftlig begäran. Tillsammans med din begäran vill vi också få en bestyrkt kopia på ditt körkort, pass, id-kort eller annan identitetshandling. Denna kopia är nödvändig för att vi ska kunna skydda dina personuppgifter och säkerställa att vi lämnar ut registerutdraget till dig och inte till någon annan. Kontakta vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com för att få en blankett för ditt ärende. Registerutdraget innehåller information om vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnas ut till. Vi skickar registerutdraget via e-post till din e-postadress. Tillbaka upp

Vart vänder jag mig om jag har frågor om GDPR eller hanteringen av mina personuppgifter?

Du är välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst på gdpr@ipiccolo.com om du har frågor som rör dina personuppgifter. Tillbaka upp